Magyar Angol
átmeneti elem transition metal
átmeneti frekvencia turnover frequency
Átmeneti időszak Transitional period
átmeneti jelleg transience
átmeneti jellege vminek impermanence
átmeneti lecsendesedés let-up
átmeneti megoldás transient arrangements
átmeneti nyugalmi helyzet dwell
átmeneti nyugalom lull
átmeneti tartózkodás sojourn
átmeneti volta vminek impermanence
átmeneti állapotban betwixt and between
átmeneti ív tapering curve
átmenetifém transition metal
átmenetileg for a short time
átmenetileg nem használ sunk
átmenetileg tartózkodik to sojourn
átmenés transit
átmenõ through
átmenõ aktívák prepayment at year end
átmenõ forgalom through traffic
átmenõ fõvágány through line
átmenõ hang transient note
átmenõ pályaudvar through station
átmenõ teljesítmény throughput
átmenõ vendég transient
átmenõ út through road
átmenõközpont tandem office
átmetsz to intercept
átmetszés through cut
átmos to leach
átmosás leaching
átmulatja az éjszakát to make a night of it
Átmulatott éjszaka The Ketchup Effect
átmásol to trace
átmásolás transcription
Átmászik To beggar
átmér to mete
átmérõ diameter
átnedvesedett sodden
átnevel to brainwash
átnevelés brainwashing
átnevez rename
Átnyergelés Abrupt change
átnyom to put through
átnyújt to hand
átnyújtás presentation
átnéz to revise
átnéz vhova látogatóba to step over
átnéz vmit to give sg the once-over
átnézve és jóváhagyva read and approved
átnézés survey
átnövés prolification
átok curse
átok reá curse on him
átok- imprecatory
átolvas to peruse
átpasszol vmit vkire to shrug sg off onto sy
átpaszíroz to cream
átpárologtatás pervaporation
átpártol to turn over
átpártol az ellenséghez to go over to the enemy
átrajzol to trace
átrak to shift
Átrakodik Operator overloading
átrakodás másik jármûre transshipment
átrakás shifting
átrakó állomás transfer station
átrakóhajó lighter
átrakóvágány side-track
átrendez to realign
átrendezés redistribution
átrendezõdés realignment
átrepül to hop
Átrepülés Overview
átrium atrium
átrohan to tear across
átrostál to riddle
átruház to assign
Átruházhatatlan Indefeasable
átruházható transferable
átruházhatóság negotiability
átruházás conveyance
átruházási okirat grant
átruházó transferor
átruházó okirat deed of transfer
átrág to bite through
átrágja magát egy könyvön to plough through a book
átráz have sy on
átsajtolás extrusion
átsegít to bring through
átsegít vkit vmin to see sy through
átsiklik to skate over
átsiklik vmi felett to skim over sg
átsiklik vmin to pass
átskáláz to normalize
átsuhan vmin to pass over
Átszakadás Carbon
Átszakadási szilárdság Electrical breakdown
átszakítja a célszalagot to breast the tape
átszakítás bursting
átszalad to run over
átszalad vkihez to pop over to sy
átszed reset
átszel to intercept
átszeli a tengert to knife through the seas
átszellemít to dematerialize
átszellemül to dematerialize
átszellõzés through ventilation
átszelés traversing
átszervez to reshuffle
átszervezés shake-up
átszervezõdés realignment
átszitál to garble
átszivárgás infiltration
átszivárog to strain
átszorít to strop
átszáll to change
átszáll vkire to vest in sy
átszáll vmi felé to change trains for swhere
átszállás change
átszállás nélkül through
átszállít to transfer
átszállítás transfer
átszállítás másik jármûre transshipment
Átszállójegy Correspondence ticket
átszámolás telling
Átszámít To randomize
Átszámítási kulcs Exchange rate
átszõtt shot
átszúr to stab
átszúrás transfixion
átszúródik to pierce
átszûr to strain
átszûrés percolation
átszûrõdik to percolate
átszûrõdés percolation
Áttanulmányoz Count
áttanulmányozás survey
áttaszít to put through
áttekint to review
áttekinthetõség perspicuity
áttekintés survey
Áttelel Winter
áttelelés overwintering
áttelepít to transplant