Magyar Angol
építésügy building affairs
építésügyi pertaining to building affairs
építésügyi hatóság board of housing
építésügyi szabályzat building acts
építõ builder
építõanyag building material
építõbrigád constructing gang
építõipar building trade
építõkockák building blocks
építõmester builder
építõmunkás construction worker
építõmérnök civil engineer
építõmérnöki munka civil engineering
építõmérnöki szak civil engineering
építõmérnöki tanulmány civil engineering
építõmérnöki tanulmányok civil engineering
építõmûvészet architecture
építõállvány staging
építőanyag building material
építőanyag-ipar building materials industry
építőelem building component
építőipar building industry
építőipari berendezés construction equipment
építőkocka building blocks
Építőmester Architect
építőmérnöki tudomány civil engineering
épül to go up
épület building
épület oldalszárnya flank
épületcsoport pile
épületes edifying
épületet emel to set up
épületet emelõ erector
épületet oldalszárnnyal ellát to wing a building
épületet tartó emberalak atlas
épületet építõ erector
épületfa lumber
épületfa feldolgozása cutting of timber
épületfatelep timber yard
épületfelújítás building restoration
épületgerenda balk
épülethez oldalszárnyat épít to wing a building
épülethomlokzat facade
épületkõ ashlar
Épületkő Building stone
épületlakatosipar ironwork industry
épületlebontás building destruction
Épületszerelés Plant
épületszárny annex
épülettorony steeple
Épülettömb Block of houses
épületállvány scaffold
épülés edification
ér vein
ér vhova to reach
ér vkit to betide
ér vkit vmi befallen
ér vmeddig to reach to sg
ér vmennyit to be worth sg
ér vmihez to touch
ér vmit to be worth sg
ér- vascular
éra era
Éradony Adoni
érbeszúrás venepuncture
érbresztőóra alarm clock
érbõl való metallic
érc ore
érc összetörése spall
érc- metallic
ércamalgámozó páholy patio
ércbunker ore bunker
ércelõkészítõ dresser
érces brazen
érces hang metallic voice
ércesít to mineralize
ércet mos to jig
Ércfalva Rudlov
ércfészek bunch
ércgenetika genetics
érckibukkanás bank
érckinyerési százalék recovery
Érckohászat Metallurgy
érckoporsó casket
érckõ metal
érclelõhely prospect
ércmaradványokat eltávolít to mop up
ércmaradványokat fejt to mop up
ércmosás bucking
ércmosó vályú launder
ércosztályozó picker
ércpillér metal post
ércprovincia range
ércpénz hard cash
ércrégió range
ércsíptetõ tourniquet
ércsíptető tourniquet
érctartalmú kõzet metal
érctartály ore bunker
érctelér streak of ore
érctelér meddõ kõzete gang
ércvagyoncsökkenés depletion
ércválogató picker
érczsinór scun
Érczúzó Ore-crusher
ércöntés metal founding
Érd Érd
érdek interest
érdekcsoport band
érdekedben áll it is in your own interest
érdekek egyensúlya balancing of interests
érdekel to concern
érdekellentét clash
érdekellentétek conflict of interests
érdekelt concerned
érdekelt fél privy
érdekelt vmiben have a share in sg
érdekeltség stake
érdekelve van vmiben have a stake in sg
érdekes quaint
érdekes dolog turn-on
érdekes ember turn-on
érdekes emberek persons of sterling worth
érdekes módon interestingly
érdekesség curiosity
érdekfeszítõ exciting
érdekfeszítõ társalgás animated conversation