Magyar Angol
alapos thorough
alapos ismeret mastery
alapos latolgatás alapján advisedly
alapos megfontolás alapján advisedly
alapos megvizsgálás scrutiny
alapos munkát kívánó exacting
alapos okom van I have my own peculiar reasons
alapos reform sweeping reform
alapos vallatás alá vet vkit to put sy through it
alapos vizsgálat probe
alaposan thoroughly
alaposan befût vkinek to jitter
alaposan begyullaszt vkit to give sy the jitters
alaposan belakott he has had a bellyful
alaposan bezabált he has had a bellyful
alaposan elagyabugyál to clobber
alaposan eldönget vkit to give sy beans
alaposan elintéz vkit to give sy beans
alaposan elpáhol vkit to knock spots off sy
alaposan elver to lambaste
alaposan elveri ellenfelét to iron out an opponent
alaposan elverik to get a good beating
alaposan felsült his jig is over
alaposan helybenhagy to put sy through it
alaposan helybenhagyták õket they got beaten proper
alaposan indokolt legitimate
alaposan ismer conversant with
alaposan ismer egy kérdést have a good grip of a subject
alaposan ismer egy tárgyat have a good grip of a subject
alaposan ismer egy témát have a good grip of a subject
alaposan ismer vmit to be well up in sg
alaposan jártas learned
alaposan kidolgozott elaborate
alaposan kijavít to overhaul
alaposan kikérdez vkit to put sy through it
alaposan kitakarít vmit to give sg a good turnout
alaposan kivette a részét he has had his bellyful of
alaposan képzett thoroughbred
alaposan lehord vkit to give sy a curry
alaposan lekapják to get hauled over the coals
alaposan leteremtik to get hauled over the coals
alaposan leégett his jig is over
alaposan megdolgozik to work hard
alaposan megforgat vmit to turn sg over and over
alaposan megindokol to show just cause for
alaposan megjárat vkit to run sy off his feet
alaposan megnevettet to shake the midriff
alaposan megnéz vkit to take a good look at sy
alaposan megtanul to master
alaposan megtáncoltat vkit to lead sy a fine dance
alaposan megver to put sy through it
alaposan megver vkit to beat sy hands down
alaposan megvitat to thrash out
alaposan megvizsgál to scrutinize
alaposan nekilát vminek to knuckle down to sg
alaposan odamondogat vkinek to say hard things to sy
alaposan ráolvas vkire to pick sy up sharply
alaposan átvizsgál to overhaul
alaposan és logikusan indokolt closely reasoned
alaposan összekap vkivel have a flaming row with sy
alaposan összeráz to rack
alaposság solidity
alapot betesz to ante
alapoz to ground
alapoz vmire to build upon
alapozás ground
alapozási rács grating
alapozó sub
alapozó munkás grounder
alapozó réteg dead colour
alapozófesték ground coat
alapozóréteg surfacing coat
alapozót alkalmaz to sub
alappillér keystone
alappont point of reference
alappontot rögzítõ jelzés monument
alapposztó dreadnought
Alappánt Rim base
alaprajz plan
alaprajzot készít to plan
alaprezgésmód mode
alaprács grating
alapréteg sub
alapréteget alkalmaz to sub
Alapsokaság Population
alapszabály constitution
Alapszerv Cell
alapszerûen kezelt útadó road fund tax
alapszik vmin to be founded on sg
alapszint datum level
Alapszám Base
alapszín prime colour
alapszínt felrak to prime
alapszínt felrakó primer
alapszó base
alapszövet matrix
alapszövezet matrix
alaptalaj subgrade
alaptalan fictitious
alaptalanul wrong
alapterület floorspace
alaptárgy background course
alaptétel axiom
alaptételek fundamentals
alaptõke stock
alaptõke-csökkentés depletion
alaptõkecsökkentés depletion
alapul to be based
alapul szolgál vminek from the basis of sg
alapul szolgáló elv underlying principle
alapul tekint to postulate
Alapvetés Fundación
alapvetõ ultimate
alapvetõ fontosságú of prime importance
alapvetõ értelem rationale
alapvetõen basically
alapvető kölcsönhatás fundamental interaction
Alapvető kölcsönhatások Fundamental interaction
alapvető élelmiszer staple food
alapvető élelmiszer követelmény basic food requirement
alapvizsga little go
alapvonal-fejlesztés expansion
alapvágat road
alapzat base
alapállás on guard
alapáramkör physical circuit
alapárok bench
Alapépítmény Base
alapít to establish
alapítvány endowment
Alapítvány és Birodalom Foundation and Empire
Alapítvány és Föld Foundation and Earth
alapítványi voluntary
alapítványi iskola voluntary school
Alapítványi templom Collegial chapel
alapítványi vagyon trust-estate
alapítványozás endowment
AlapítványStil stílus Financial endowment
alapítványt tesz to endow
alapítás establishment
alapító starter
Alapító Atyák Founding Fathers of the United States
alapító tag charter member
alarmíroz to alarm
Alaszka Alaska
Alaszka történelme History of Alaska
Alaszka zászlaja Flag of Alaska
Alaszka-Oroszország alagút Bering Strait bridge
Alaszkai határvita Alaska boundary dispute
alaszkai malamut Alaskan Malamute
Alaszkai-hegység Alaska Range
Alasztór Alastor
alatt through
alatta marad a várakozásnak to fall short of expectations
alatta marad vminek to fall short of sg