Magyar Angol
csekk check
csekk bemutatója bearer of a cheque
csekk beváltását megtagadja to refer a cheque to drawer
csekk-könyv cheque book
Csekkcsalás Bouncing cheque
csekkel fizetett check tendered
csekket kiállít to draw a cheque
csekkfüzet checkbook
csekkszámla checking account
csekkszámla-követelés money of account
Cseklész Bernolákovo
csekély slim
csekély ember smatterer
csekély eshetõség slim chance
csekély esély long chance
csekély fontosságú trivial
csekély haszon narrow margin of profit
csekély illetmény pittance
csekély ismeretét fitogtatja to smatter
csekély jelentõségû marginal
csekély jövedelmûek lower income brackets
csekély létszámú few in number
csekély tudását fitogtatja to smatter
csekély többség bare majority
csekély valószínûség off chance
csekély volta vminek paucity
csekély érték tinhorn
csekély értékû tinhorn
csekélyebb minor
csekélység trifle
csekélységem my humble self
csel fetch
cselbõl veszít to play booty
Cselej Čeľovce
cselekedet action
cselekedj belátásod szerint do as you like
cselekmény action
cselekmény egysége unity of action
cselekmény színhelye scene of action
cselekszik done
cselekvés action
cselekvés terére lép to take action
cselekvési szabadság freedom of action
cselekvésképtelenség paralysis
cselekvõ active
cselekvõ alak active voice
cselekvõ igealak active voice
cselekvõ vagyon assets
cselekvõképesség hiánya incapacity
cselekvõképtelen incapable
cselekvõképtelenség legal incapacity
cselekvő actor
cselez to dodge
cselezve vezet to dribble
cselezés dribble
cselfogás feint
cselgáncs judo
cselhez folyamodik have recourse to fraud
Cseljabinszk Chelyabinsk
Cselkószabadja Čelkova Lehota
cselle minnow
csellel legyõz to best
cselleng to sheer
csellengés sheer
csellengés balra swing to port
csellista cellist
Cselló Cello
Csellószvitek Cello Suites
cselszövény scheme
cselszövés scheme
cselszövésen töri a fejét to play politics
cselszövõ villain
cselt szõ to put up a job
cselt szõ vkivel to intrigue with sy
cseléd menial
cselédlány maid
Cselédnépség Flunkeys
cselédszobában below the stairs
cselédség dependants
csembaló harpsichord
csemege delicacy