Magyar Angol
internet szolgáltató internet service provider
Internetcím IP address
Internetszleng List of Internet slang phrases
Internettelevízió Internet television
internál to intern
internált intern
internálás internment
internátus house
internátusi növendék boarder
internódium joint
interparlamentáris bizottság joint committee
Interparlamentáris Unió Inter-Parliamentary Union
interpoláció interpolation
interpolál to interpolate
interpolálás interpolation
interpretáció rendition
interpretál to interpret
interpretálás reading
interpunkció pointing
interurbán trunks
interurbán távbeszélõközpont trunk exchange
intervallum interval
Intervallumgráf Interval graph
intervenció interposition
intervenciós alap intervention fund
Intett Motion
intim familiar
intim nõi szalon boudoir
intim sarok unmentionables
intonáció intonation
Intranet Intranet
intranzigens nacionalista out-and-out nationalist
intravénás intravenous
intrika machination
intrikus scheming
intrikákon töri a fejét to play politics
intrikál to intrigue
Intron Intervening sequence
intuitív intuitive
intuíció insight
intés caution
intéz to manage
intézet institution
intézetbeadás boarding out
intézetben lakás boarding in
intézetben való elhelyezés boarding out
intézeti növendék boarder
intézeti ruházat outfit
intézkedik to provide
intézkedés dispatch
intézkedéseket foganatosít to take action
intézkedéseket tesz to make arrangements
intézmény establishment
intézményes institutional
intézményesített institutionalized
intézményesítés institutionalisation
intézményezõ drawer
intézményi institutional
intézményi szerkezet institutional structure
intézményi tevékenység institutional activity
intézvény draft
intézvényes purchaser
intézvényez drawn
intézés management
intézõ dispenser
intézõbizottság syndicate
intézõség syndicate
Intéző Director
Intézőbizottság Syndicate
intõ admonitory
intõ példa object-lesson
intõ szó writing on the wall
InuYasha InuYasha
invalidus physical
invariáns invariant
Invariáns tömeg Invariant mass
invenciózus inventive
inverter inverter
inverz reciprocal
Inverzfüggvény-tétel Inverse function theorem
inverzió inversion
inverziós réteg inversion layer
Invesztitúraharc Investiture Controversy
invesztál to invest
invesztál vmibe to invest in sg
invitál to invite
invázió invasion
inzulin insulin