Magyar Angol
ketrec pen
ketrecbe zár to pen
ketrecek batteries
Ketten By twos
kettes two
kettes komplemens two's complement
kettes szám number two
kettes érdemjegy second-class
kettesbe kapcsol to change into second
kettesben double
kettesben alszik to sleep double
kettesével in twos
kettesével alszik to sleep double
kettesével elrendez to pair off
kettesével elvonul to pair off
kettesével jár to walk two and two
kettesével megy to walk two and two
kettesével sétál to walk two and two
Kettosség Dualism
kettyenés click
kettyint to make it
kettyintés nookie
ketté in half
kettéhasított split
kettéoszlás duality
kettéoszt to divide
kettéosztható objektív doublet
kettéosztás dichotomy
kettéroppan to snap
kettészakad split
kettészakít to tear across
kettétör to break in two
kettétörik to snap
kettétörés snapping
kettévág to bisect
kettévág vmit to cut sg in two
kettévágott split
kettéválaszt to sever
kettéválasztás pulling apart
kettéválás severance
Kettéágazás Fork
kettõ two
kettõ meg kettõ az négy two and two make four
kettõs double
kettõs családi esemény double event
kettõs díjügylet straddle
kettõs esemény double event
kettõs fecskefarkú kõkapocs toggle
kettõs fenék false bottom
kettõs fogadás double
kettõs gomb stud
kettõs gömbfejû sín bullhead rail
kettõs görbület double bend
kettõs hajlás double bend
kettõs hajlítás double bend
kettõs hiba double
kettõs házasságban élõ bigamist
kettõs ivarú hermaphrodite
kettõs ivarúság hermaphrodism
kettõs játékot folytat vkivel to play fast and loose sy
kettõs kézelõ double cuff
kettõs könyvelés double-entry bookkeeping
kettõs könyvvitel double-entry bookkeeping
kettõs könyök double bend
kettõs látás double vision
kettõs oszlop double pole
kettõs oszlopfõ double capital
kettõs pénzalap double standard
kettõs sorokban menetel to march two abreast
kettõs sugártörés double refraction
kettõs számjegyet ér el to reach double numbers
kettõs szövet compound fabric
kettõs szúrás exchanged hit
kettõs só double salt
kettõs T-armatura shuttle-armature
kettõs taktusvonal double bar
kettõs törésû double-refracting
kettõs vágány double track
kettõs vágányú vasútvonal double track
kettõs vágás exchanged hit
kettõs életet él to lead a double life
kettõs értelem ambiguity
kettõs útkanyarulat double bend
kettõs ülés twin seat
kettõs ünnep double feast
kettõs ünnepnap double feast
kettõs ütemvonal double bar
kettõsen lát to see double
kettõsen mûködik to reciprocate
kettõskanyar dangerous bend
kettõspont colon
kettõsség duality
kettõzõdés duality
kettõzött buzgalom renewed zeal
kettő two
kettős duet
kettős gazdaság dual economy
kettős hiba double fault
kettős hulladékgazdálkodás dual waste management
kettős mérce double standard
kettős nevezéktan binomial nomenclature
Kettős név Double name
kettős állampolgárság dual citizenship
kettős ügynök double agent
kettőscsillag binary star
Kettőshangzó Diphthong