Magyar Angol
parancsnokság command
parancsol to command
parancsolat commandment
parancsolatára anon
parancsolgat to regiment
parancsolgat vkinek to lord it over sy
parancsolgatás regimentation
parancsolgató bossy
parancsolás dictation
parancsoló dictatorial
parancsoló mód imperative mood
parancsszó dictate
parancsuralmi dictatorial
Parancsuralom Dictatorship
parancsvivõ hajó dispatch
parancsõrtiszt orderly officer
Paranoia Paranoia
Paranoid személyiségzavar Paranoid personality disorder
paranoiás paranoid
Parasaurolophus Parasaurolophus
paraszt rustic
Parasztdubova Sedliacka Dubová
parasztfelkelés agrarian riot
parasztház farmhouse
Paraszti Country
paraszti módon boorishly
paraszti ész horse sense
parasztlegény swain
parasztlázadás agrarian riot
parasztos rustic
parasztos beszéd broad accent
parasztosan boorishly
parasztosság rusticity
parasztság peasantry
paratífusz paratyphoid
Paratípus Paratype
paratölgy cork
Paraxiális közelítés Paraxial approximation
parazita parasite
parazita- parasitic
parazitaelem parasite
Parazitagazda Guest
parazitológia parasitology
parcella patch
parcellák cut-off lands
parcelláz to develop
parcellázás subdivision
parciális partial
parciális derivált partial derivative
parciális differenciálhányados partial derivative
parciális integrálás partial integration
parciális térfogat partial volume
parciális törtekre bontás partial fraction expansion
Pardubice Pardubice
Pareto-elv Pareto principle
Pareto-hatékonyság Pareto efficiency
parfüm perfume
parfüm keverék pot-pourri
parfüm koktél pot-pourri
Parfümszóró Scent spray
pari match
pari árfolyam par
parin at par
parin alul below par