Magyar Angol
Perbete Pribeta
perc minute
percipiálható perceptible
Percival Percival
percmutató minute hand
percnyi pontossággal at the minute
percnyi pontossággal mér to minute
percre pontos to be dead on time
Percről percre Every other second
Percy Bysshe Shelley Percy Bysshe Shelley
Perdix Perdix
perdít span
perdöntõ clinching
perdöntõ bizonyíték clinker
perdül span
perdülés pirouette
perec twist
Perecetsav Peracetic acid
Perecseny Perechyn
Pered Tešedíkovo
Peredmér Predmier
Pereg Sink
perel to sue
perel vkit to action sy
perelhetõ enforceable
perem edge
perem nélküli rimless
Perem-huzalkarika Bead bundle
pereme vminek rim
peremes rimmed
Peremes kerékpánt Hooked bead rim
peremes pánt clincher rim
peremez to mill
peremfa bends
Peremfelhúzó Bead cutter
Peremgumizás Bead wire rubber
peremhegység offset
Peremhuzal Bead wire wrapping
peremrece milling
peremrecézõ gép milling machine
Peremsarok Bead heel
Peremszög Contact angle
Peremtenger Marginal sea
Peremtokszélesség Bead width
Peremtörés Bead wire break
peremvidék confine
Peremváros Banlieue
Peremátmérő Bead wire diameter
Peremülés Bead seat
peren kívül amicably
peren kívüli egyezség amicable settlement
pereputty crowd
Pereputtyostul With kith and kin
peres contentious
peres eljárást indít vki ellen to action sy
peres ellenfél other side
peres fél contestant
pereskedik to litigate
pereskedés litigation
pereskedõ litigant
peresztrojka perestroika
peresített birtok property in action
peresített tulajdon property in action
Perfekt Perfect aspect
Perfekt gráf Perfect graph
perforál to indent
perfúzió perfusion
Perga Perga
Pergai Apollóniosz Apollonius of Perga
Pergamen Parchment
pergamenszerû wizened
pergament skin
pergamentekercs scroll
Pergamon Pergamon
Pergamon Múzeum Pergamon Museum
pergetett méz run honey
pergés beat
pergõ voluble
pergõ beszéd volubility
pergõfúró auger
pergõhúr brace
pergõtûz running fire
pergõtûz alatt tart to pepper
Pergőlégykapó-félék Wattle-eye
Perhát Priechod
Periandrosz Periander
periferikus peripheral
periferikus parkterület peripheral park area
perifiton periphyton
periféria periphery
periférikus peripheral
perifériás peripheral
perihélium perihelion
Periklész Pericles
perineum perineum
periodikus periodic
Perioikosz Perioeci
periszkóp periscope
Perito Moreno-gleccser Perito Moreno Glacier
periódus period
periódusos rendszer periodic table
Periódusos rendszerbeli periódus Period
periódusos törvény periodic law
Perjefélék Poaceae
perjel prior
Perjeszittyó Luzula
Perjog Business Process Management
perklórsav perchloric acid
perkál cambric muslin
perköltségben marasztal vkit to put sy to expense
perköltségek legal charges
Perl Perl
Perl programozási nyelv Perl
Perlak Prelog
Perlekedik Pick a quarrel
perlekedõ squabbling