Magyar Angol
szilánkok splintering
szilánkokká zúz to splinter
szilánkokra hasad to splinter
szilánkokra hasadás splintering
szilánkokra hasít to splinter
szilánkokra repeszt to splinter
szilánkokra tör to splinter
szilánkokra törik to splinter
szilánkos splintered
szilánkos törés comminution
szilánkosan hasadó splintery
szilánkosan hasít to exfoliate
szilánkosan reped to splinter
szilánkosan törik to splinter
szilánkosodás fragmentation
szilánkosra törött splintered
szilánkot hasít to sliver
szilánkot lehasít to sliver
szilánkot lerepeszt to sliver
szilánkot repeszt to sliver
szilánktöltet fragmentation charge
Szilárd Solid
Szilárd alap Good grounding
szilárd elhatározás set purpose
szilárd eltökéltség grim determination
Szilárd halmazállapot Solid
Szilárd Leó Leó Szilárd
szilárd piac stiff market
szilárd test solid
szilárdan substantially
szilárdan megáll to take a firm stand
szilárdan tartja a piacot to peg the market
szilárdság balance
szilárdsági static
szilárdsági próba endurance test
szilárdságtan statics
Szilárdtest Solid
szilárdít to firm
Sziláscetek Baleen whale
Szilézia Silesia
sziléziai félfehér lenvászon tandem
Sziléziai Hedvig Hedwig of Andechs
szilícium silicon
Szilícium-dioxid Silicon dioxide
Szilícium-völgy Silicon Valley
szimat vent
szimatol to sniff
szimatolás sniff
szimbiotikus symbiotic
szimbiotikus szövetség symbiote
szimbiózis symbiosis
szimbiózisban élõ szervezet symbiont
szimbolika symbolism
szimbolikus figurative
Szimbolikus logika Mathematical logic
szimbolikus ábrázolás symbolism
szimbolikusan symbolically
szimbolizmus symbolism
szimbolizál symbolize
Szimbólum Symbol
Szimchát Tórá Simchat Torah
Szimferopol Simferopol
Szimfonikus metal Symphonic metal
szimfónia symphony
szimmetria balance
szimmetria hiánya skewness
szimmetriaközéppont centre of symmetry
szimmetriamentes asymmetric