Magyar Angol
terepakadály bunker
terepalakulat configuration
terepasztal plotting board
terepdomborzat surface relief
terepen in the field
terepet rendez to landscape
terepfelvétel plotting
Terepfutás Cross
terepjáró overland
Terepjáró gumiabroncs Cross-country tyre
terepjáró kis méretû dzsip bantam
Terepjáró mintázat Cross-country tread
Terepjáróköpeny Cross-country tyre
terepkiértékelés estimate of terrain
terepkutató advance party
terepmodell relief map
terepmunka field-work
tereprajz topography
tereprendezés landscaping
terepsportok field sports
terepszoros defile
terepviszonyok lie of the land
Tergovistye Târgovişte
terhekkel járó jelleg onerousness
terhel to oppress
terhelhetőség resilience
terheli magát to assume
terhelt accused
Terheltség Tare weight
Terhely Terchová
terhelés strain
terhelés mértéke rate of charging
terhelési próba endurance test
terhelõ damning
terhelõ adatai vannak vkirõl have the goods on sy
terhelõ bizonyíték damning evidence
terhes arduous
terhes ember nuisance
terhes helyzet pest
terhes kötelezettség encumbrance
terhes volta vminek tryingness
Terhes állapot Pregnancy
terhesen onerously
terhesség childbearing
terhesség megszakítása procured abortion
terhességet megszakítja have an abortion
terhességi hányinger morning sickness
Terhességmegszakítás Abortion
terhére ró vkinek vmit to bring sg up against sy
terhére van to bother
terhére van vkinek to be a nuisance to sy
terhét leteszi to ease oneself of a burden
terhétõl megszabadít to unburden
Teri Hatcher Teri Hatcher
terjed to be propagated
terjedelem reach
terjedelmes big
terjedelmes beszéd speech on the long side
terjedelmes volta vminek hugeness
terjedelmesen expansively
terjedékeny expansive
terjedékenység expansiveness
terjedés stretch
terjedési folyamat propagation process
terjedõ expansive
terjengõs exuberant
terjengõs vita roundabout reasoning
terjengõs érvelés roundabout reasoning
terjengõsen at large
terjengõssé tesz to pad
terjengõssé tevés padding
terjengõsség exuberance
terjengősen wordily
terjeszkedik spread
terjeszkedés spread
terjeszkedési politika expansionism
terjeszkedési politika híve expansionist
terjeszt strewed
terjeszt egy árucikket to push an article
terjesztés spread
terjesztés propaganda útján propagandism
Terjesztési lista Electronic mailing list
terjesztõ transmitter
Terjékfalva Teriakovce
termel bore
termelni kezd to come on stream
Termelvény Multiplication
termelékeny efficient
termelékenység efficiency
termelékenységi trend productivity trend
termelés output
Termeléselmélet Bridge
termelési eredmény output
termelési eszközök capital goods
termelési költség prime cost
Termelési mód Mode of production
termeléspolitika production policy